2010년 7월 22일 목요일

Seodongyo

'Seodongyo' đã được nổi tiếng chỉ dành cho một thực tế là nó đã là một giám đốc sản xuất của Lee Byung-Hun và Kim Yeong kịch nhà văn-Hyeon - cả hai được biết đến với bộ phim truyền hình nổi tiếng được quốc tế 'Daejanggeum' (Jewel in the Palace). 'Seodongyo' kể một câu chuyện tình yêu giữa vị vua của triều đại Bách Tế 30 (sau này gọi là King Mu), 'Seodong' và công chúa của Silla 'Seonhwa,' trong khi vai BC18 (Baekje của ~ 660) thanh lịch và văn hóa rực rỡ.

Seodongyo, hoặc bài hát của Sedong, thậm chí nổi tiếng được in trong sách giáo khoa, nhưng thực tế không hoàn toàn phù hợp với câu chuyện của bộ phim.Bài hát ban đầu được viết bởi Seodong, những người đã có nền một người thường nghèo, cho tình yêu của mình, Công chúa Seonhwa. Các nhà văn kịch, tuy nhiên, sửa đổi các bài hát được sử dụng trong 'Seodongyo' để mô tả nền văn hóa của Bách Tế và các công nghệ khoa học. Để bộ phim kịch, các phi hành đoàn sản xuất xây dựng bộ phim truyền hình đặt tại thủ đô của Bách Tế, Buyeo. Mặc dù bộ phim đã đạt được như vậy rất phổ biến như của 'Daejanggeum', 'Seodongyo' đã thành công trong sản xuất ngôi sao mới. Các ngôi sao của bộ phim, Jo Hyun-Jae và Lee Bo-Young, đã được bận rộn được đuợc chọn tham gia vai trò khác sau khi chụp 'Seondongyo.'

댓글 없음:

댓글 쓰기