2010년 7월 22일 목요일

Series truyền hình Queen Seondeok của Silla

Queen Seondeok of Silla
Series truyền hình Queen Seondeok của Silla

Queen Seondeok của Silla là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên để miêu tả các vương quốc Silla (BC 57-935). Cùng với Goguryeo và Baekje, Silla là một trong Tam Quốc Triều Tiên và các triều đại dài nhất duy trì trong lịch sử Hàn Quốc. Các phim truyền hình biên niên sử của cuộc sống mạnh mẽ của Queen Seondeok, các nữ đầu tiên tăng lên được người để trở thành người cai trị, một vị trí đã được thống trị bởi nam giới. Queen Seondeok là quốc vương thứ 27 của triều đại Silla và trị vì 632-647.

Sự vĩ đại của Nữ hoàng Seondeok nằm không quá nhiều trong giới thiên vị khắc phục của mình để trở thành vua của Silla nhưng trong enlisting cô Kim Yushin và Kim Chunchu thống nhất Tam Quốc lần đầu tiên trong lịch sử. Quá trình mà Deokman trở thành Nữ hoàng Seondeok được mô tả như là một quá trình chiến thắng trái tim chứ không phải là một cuộc đấu tranh quyền lực đơn thuần. Bởi chiến thắng trên không chỉ có những người chia sẻ chương trình nghị sự của cô mà còn đối thủ của mình và thậm chí archenemies, Queen Seondeok cho thấy lãnh đạo duy nhất trong việc đưa ra Silla, yếu nhất của Tam Quốc, thực hiện thống nhất. Các phim truyền hình nào thì một công việc tuyệt vời tại hiện nghi lễ của Silla, lễ hội, tài sản văn hóa, và con số huyền thoại với một liên lạc hiện đại, lấy người xem vào trong xã hội đánh giá cao kịch tính và bất thường của Silla.Dựa trên một giải thích trí tưởng tượng của các hồ sơ lịch sử, đã thành công bắt nguồn từ các yếu tố nhân văn của vận mệnh, tình yêu không được đáp lại, tình bạn, và toàn vẹn mà colorfully tường thuật của thời kỳ đấu tranh chính trị.

댓글 없음:

댓글 쓰기