2010년 7월 11일 일요일

SikhyeSikhye (cũng đánh vần shikhye hoặc shikeh) là một đồ uống ngọt truyền thống làm từ gạo của người Triều Tiên.
Sikhye có 2 loại: 1 loại không cồn và 1 loại có cồn. Loại không cồn thường được dùng như một thức tráng miệng. Nó có thể bao gồm cả hạt gạo đã nấu chín, hạt thông trong đó. Gừng và táo tàu là những nguyên liệu tạo hương vị chính. Một số địa phương có kiểu sikhye riêng, như Andong và một vài địa phương ở Gangwon. Sikhye của Andong có thể có cả củ cải đỏ, cà rốt, ớt bột.
Loại sikkye có cồn còn được gọi là dansul (단술) và gamju (감주; 甘酒). Tuy nhiên gamju còn có thể là tên gọi có một số loại đồ uống ngọt có cồn khác ngoài sikhye.
Ở Hàn Quốc, sikhye đã được sản xuất công nghiệp và đóng lon hoặc chai.

댓글 없음:

댓글 쓰기