2010년 7월 29일 목요일

Su-Ae (수애)

Su-Ae (수애)

Su-Ae (수애)
- Date of Birth
19800725
- Height/Weight
Height: 168cm (5'6") Weight: 46kg (101lbs)
- Academic
Background
Gyeonggi Girl's Commercial High School
- Bloodtype
AB
- Religion
- Hobbies
Tennis
- Nickname
Little Jeong Yun-Hee
- Marriage
Single
- Website
- Phim tham gia
* Sân khấu truyền hình
9 End 2 outs 9 회말 2 아웃 (2007)
Hoàng đế của 해신 biển (2004)
Kiss trong 04 Tháng Tư 월의 키스 (2004)
Merry-Go-Round 회전 목마 (2003)
Love Letter (2003)
Golden Age của Maengs 맹가네 전성 시대 (2002)


* Phim
The Sword With No Name 처럼 불꽃 나비 처럼 (2009)
Sunny 님은 먼 곳에 (2008)
Một lần trong một mùa hè 그해 여름 (2006)
Chiến dịch đám cưới 나의 결혼 원정기 (2005)
Một gia đình 가족 (2004)


- Giải thưởng
Nữ diễn viên xuất sắc nhất hàng đầu, Giải thưởng Điện ảnh buil (2008)
Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Hàn Quốc phê bình phim 'Giải thưởng (2008)
Các nghệ sĩ của năm, Hiệp hội Thẩm phán Nghệ thuật Hàn Quốc (2.008)
Nữ diễn viên xuất sắc nhất được đề cử của điện ảnh, Quay phim Golden Awards (2008)
Best Couple, Hàn Quốc hoan phát thanh thương mại (2007)
Best Couple, KBS Drama Awards (2005)
Nữ diễn viên xuất sắc nhất, KBS Drama Awards (2005)
Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, Nghệ thuật Baesang Awards (2005)
Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, Giải thưởng Điện ảnh Hàn Quốc (2004)
Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, Blue Dragon Film Awards (2004)
Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, Giải thưởng MBC Drama (2003)

Thư viện ảnh
Su-Ae (수애) Su-Ae (수애) Su-Ae (수애) Su-Ae (수애) Su-Ae (수애) Su-Ae (수애)Su-Ae (수애)
Su-Ae (수애) Su-Ae (수애) Su-Ae (수애) Su-Ae (수애) Su-Ae (수애)Su-Ae (수애) Su-Ae (수애)
Su-Ae (수애) Su-Ae (수애) Su-Ae (수애) Su-Ae (수애)

댓글 없음:

댓글 쓰기