2010년 7월 15일 목요일

Suraksan


Suraksan là một ngọn núi ở Hàn Quốc. Nó trải dài trên toàn huyện Nowon-gu tại Seoul, thủ đô quốc gia, và các thành phố Namyangju và Uijeongbu, ở tỉnh Gyeonggi-do. Nó có độ cao 637,7 m (2.092 ft).

댓글 없음:

댓글 쓰기