2010년 7월 21일 수요일

Taekwondo

Taekwondo là một trong những môn thể thao truyền thống của Hàn Quốc tự hào nhất, chưa kể một cách tuyệt vời để có được trong hình dạng, đáp ứng những người mới, và học hỏi một kỹ năng hữu ích mới. thạc sĩ được đào tạo cao (nhiều kinh nghiệm trong cả hai taekwondo và hapkido) chào đón sinh viên quốc tế tham gia vui vẻ, bất kể tuổi tác hay kinh nghiệm. Câu lạc bộ Taekwondo đã đặt tất cả các câu lạc bộ trên khắp Hàn Quốc, vì vậy hãy truy cập vào website để tìm địa điểm gần nhất! Chỉ có ở Hàn Quốc trong một thời gian ngắn? Sau đó, hãy kiểm tra các '1-Day Taekwondo Văn hóa Du lịch 'hay' Taekwondo Chương trình đào tạo "cho một đoạn ngắn, kinh nghiệm chuyên sâu võ thuật.

댓글 없음:

댓글 쓰기