2010년 7월 21일 수요일

Taekwondo

Taekwondo Experiential Program


Taekwondo là môn võ nghệ thuật của Hàn Quốc truyền thống và thể thao một trên toàn thế giới nhận ra rằng cả hai khả năng cải thiện thể chất cũng như sức mạnh tinh thần. Thành phố Seoul cung cấp Taekwondo các chương trình cho khách du lịch quốc tế.

Chương trình này được điều hành trong Gyeonghuigung Palace ở khu vực Chongno của Seoul.Chương trình dạy các hình thức cơ bản của Taekwondo, nghệ thuật tự vệ, và gỗ vi phạm-. Họ chạy ba lớp hàng ngày (trừ thứ hai), và du khách nên đặt phòng trước khi thông qua trang web của họ và qua điện thoại.

Du khách có thể xem một buổi biểu diễn trước khi tham gia các lớp học. Các lớp học có sẵn trên Thứ Ba và thứ Sáu. Những người tham gia sẽ nhận được một giấy chứng nhận hoàn thành lớp học và sẽ có cơ hội để có một hình ảnh trong đồng phục taekwondo. Tối thiểu là 20 người được yêu cầu cho một lớp học.

Taekwondo Experiential Program

댓글 없음:

댓글 쓰기