2010년 7월 16일 금요일

Tại sao và làm thế nào bán đảo Triều Tiên được chia thành hai?

Sau sự đầu hàng của Nhật Bản vào cuối Chiến tranh Thế giới II, ngày 15 tháng 8 năm 1945, Hàn Quốc, vốn đã được dưới sự cai trị thuộc địa của Nhật Bản, trở thành độc lập. Tuy nhiên, một loạt các quyết định sau chiến tranh quốc tế, đạt được qua các cuộc thảo luận mà không liên quan đến Hàn Quốc, dẫn đến sự phân chia bán đảo.

Tại Hội nghị Cairo hai năm trước đó, quân Đồng minh, bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc và Anh, đã đồng ý rằng Hàn Quốc "trong khóa học do sẽ trở thành tự do và độc lập" sau sự đầu hàng của Nhật Bản.Liên bang Xô viết Josef Stalin và lãnh đạo của nó đã không tham dự cuộc họp, nhưng đã đồng ý cùng một nguyên tắc trong tuyên bố cuộc chiến chống lại Nhật Bản vào ngày 08 Tháng 8 năm 1945.

Trong tháng 2 năm 1945, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt và Stalin đã đồng ý thành lập một ủy thác cho Hàn Quốc. Bởi thời gian của chiến thắng của Đồng Minh vào cuối năm đó, tuy nhiên, không có quyết định đã đạt trên như thế nào để cai trị Triều Tiên.

lực lượng Liên Xô đã hạ cánh tại Hàn Quốc từ phía bắc, một động thái mà bắt buộc Hoa Kỳ để đến với một công thức cho các quản đất nước. Nếu không, Hoa Kỳ cảm thấy, Liên Xô sẽ tiếp quản toàn bộ bán đảo Triều Tiên.

Sau khi Liên Xô đã chiếm phần phía bắc của bán đảo, Hoa Kỳ đã cố gắng để tạo ra một khu vực chiếm đóng của Mỹ. Các quan chức Mỹ vội vàng vẽ một đường để bán đảo này sẽ được chia khoảng một nửa, trong khi vẫn để lại Seoul theo Mỹ kiểm soát. Trong tháng 8 năm 1945, Hoa Kỳ và Liên Xô đồng ý phân chia Triều Tiên ở vĩ tuyến 38.

Cuối năm 1945, Bộ trưởng Đồng minh nước ngoài gặp nhau ở Moscow và quyết định thành lập một ủy thác cho năm năm, trong thời gian một người Hàn Quốc chính phủ lâm thời sẽ chuẩn bị cho độc lập hoàn toàn. Các Bộ trưởng cũng nhất trí thành lập một cơ quan US-Xô để giúp tổ chức liên chính phủ lâm thời. Đề nghị này bị phản đối bởi những người Hàn Quốc nhưng những người cộng sản Triều Tiên rút lui phản đối ban đầu của họ, thúc đẩy sự phân chia quốc gia.

Tại miền Nam, những cánh Syngman Rhee, người đã dành nhiều thập kỷ lưu vong tại Hoa Kỳ, đã tiến hành phong trào quân sự chống lại phe cánh tả và bức hại đối thủ chính trị. Ở miền Bắc, trong khi đó, Kim Il-sung, người đã huấn luyện với quân đội Xô viết trong những năm cuối của cuộc chiến, cho rằng lãnh đạo của chính phủ lâm thời có vào năm 1946.

Không thể giải quyết sự khác biệt với Liên Xô về nguyên tắc tạm thời, Hoa Kỳ đã lấy vật chất để Liên Hiệp Quốc vào mùa thu năm 1947. Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết tuyên bố rằng cuộc bầu cử tự do nên được tổ chức và các lực lượng nước ngoài nên để lại. Liên Xô bỏ phiếu trắng về việc giải quyết, nhưng đã không thực hiện quyền phủ quyết của họ.

댓글 없음:

댓글 쓰기