2010년 7월 19일 월요일

Thành lập Chính phủ Hàn Quốc (1945-1948)

Establishment of the Korean Government (1945-1948)

Triều Tiên được giải phóng khỏi sự áp bức của Nhật Bản vào ngày 15 Tháng Tám 1945, nhưng sớm phải đối mặt với sự phân chia bi kịch của Bắc và Nam dọc theo vĩ tuyến 38. Cả hai khu vực được đặt dưới sự cai trị quân sự tạm thời do quân đội Mỹ và Liên Xô. Năm 1948 với sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc, Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc bầu cử vào ngày 10 tháng 5 và bầu Tiến sĩ Rhee Syngman tổng thống.Ngày 15 tháng 8 của năm đó, một tuyên bố chính thức đã được thực hiện về sự ra đời của chính phủ Nam Triều Tiên. Mặt khác, Bắc Triều Tiên thành lập Ủy ban nhân dân lâm thời cho Bắc Triều Tiên, dẫn đầu là Kim Il-sung, trong tháng hai 1946. Ngày 09 tháng 9 Năm 1948, Dân chủ Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên đã chính thức được thành lập.

댓글 없음:

댓글 쓰기