2010년 7월 20일 화요일

Thành phố Seoul Pass và thành phố Seoul Tour Bus

Seoul City Pass and Seoul City Tour Bus
Thành phố Seoul Pass là một thẻ giao thông vận tải cho khách du lịch. Với thẻ này duy nhất, bạn có thể đi xe điện ngầm ở Seoul và Gyeonggi-do xung quanh khu vực và xe buýt địa phương ở Seoul lên đến 20 lần một ngày mà không có giới hạn về khoảng cách. Bạn cũng có thể đi xe tuyến đường cung điện, tuyến đường trung tâm thành phố, và tuyến đường xem đêm của thành phố Seoul Tour Bus mà không có giới hạn.

댓글 없음:

댓글 쓰기