2010년 7월 19일 월요일

Thực phẩm Hàn Quốc lớn nhất và lâu nhất

Biggest and Longest Korean Food

Hàn Quốc có một số loại thực phẩm tuyệt vời và thú vị, nhưng không có gì làm cho thực phẩm thú vị hơn dùng nó để hết mức. Dưới đây chúng tôi giới thiệu một số trong những lớn nhất và cao nhất của loại thực phẩm Hàn Quốc cho bạn thưởng thức.

댓글 없음:

댓글 쓰기