2010년 7월 18일 일요일

tình trạng xã hội của phụ nữ Hàn Quốc là gì? Do nhiều phụ nữ tham gia hoạt động kinh tế? Chủ tịch Triều Tiên có bao nhiêu phụ nữ, thủ tướng hay các nh

truyền thống Nho giáo có gốc rễ sâu tại Hàn Quốc, một quốc gia từ lâu đã là một xã hội nam giới thống trị. Tuy nhiên, tình trạng xã hội của phụ nữ đã có kinh nghiệm cải tiến đáng kể so với thập kỷ gần đây. Năm 1990, Bộ Chính trị giao đã thông báo quyết định của mình để giải quyết các vấn đề văn hóa xã hội với trọng tâm đặc biệt về phụ nữ. Năm 1996, Bộ đưa các quan chức phụ trách các vấn đề của phụ nữ sau việc ban hành của "Đạo luật phát triển của phụ nữ." Năm 1998, Ủy ban Tổng thống về vấn đề của phụ nữ được thành lập để lập kế hoạch và biên dịch các chính sách quản các vấn đề của phụ nữ. Một năm sau, Luật Phòng chống phân biệt đối xử giới và Cứu trợ được thành lập.Năm 2001, dưới sự quản lý Kim Dae-jung, Bộ Bình đẳng giới đã được chính thức ra mắt. Bộ một thời gian ngắn đổi tên thành Bộ Bình đẳng giới và gia đình, nhưng hoàn nguyên trở lại tên ban đầu của nó vào năm 2009. Theo dữ liệu từ Văn phòng thống kê quốc gia, càng nhiều phụ nữ đang tham gia vào các hoạt động kinh tế. Năm 2000, 48,8 phần trăm phụ nữ trên 15 tuổi đã được hoạt động kinh tế.Con số này đã tăng đến 49,9 phần trăm trong năm 2004 và 50,3 phần trăm trong năm 2006.

Phụ nữ đang gia tăng sự tham gia của họ trong chính trị. Năm 1992, chỉ có bốn trong số 299 thành viên của Quốc hội (1,3 phần trăm) là phụ nữ. Sau khi cuộc bầu cử lập pháp năm 1996, ba phần trăm của các nhà lập pháp của quốc gia là phụ nữ. Năm 2000, 5,9 phần trăm là phụ nữ và trong năm 2004, 40 của 299 nhà lập pháp đã được nữ.

Không có ứng cử viên nữ, tuy nhiên, đã được bầu làm thống đốc tỉnh hoặc thị trưởng thành phố đô thị trong ba cuộc bầu cử vừa qua tại địa phương từ năm 1995. Các dịch vụ dân sự của Ủy ban dữ liệu cho thấy nhiều phụ nữ hơn và nhiều hơn nữa đang làm việc như công chức. Năm 1995, 246.468 của một tổng số 903.823 công chức dân sự là phụ nữ, hay 27,3 phần trăm. Số lượng tăng dần và vào năm 2000, 31,5 phần trăm công chức của quốc gia là phụ nữ. Trong năm 2006, con số đã được 38,7 phần trăm.

Hàn Quốc đã không bao giờ có một nữ tổng thống. đầu tiên của nữ thủ tướng quốc gia đã được Han Myeong-sook, người phục vụ trong bài (2006-2007) trong chính quyền Tổng thống Roh Moo-hyun (2003-2008). đầu tiên của Hàn Quốc được bổ nhiệm làm bộ trưởng nữ vào năm 1948, khi tội lỗi-Im Young đã được chọn làm đầu tiên của nước Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp.

Ngày càng có nhiều phụ nữ đang làm việc trong ngành pháp lý. Theo nghiên cứu tư pháp và Viện Đào tạo, năm 2009 cũng là năm mà số lượng cao nhất của phụ nữ bao giờ được thông qua kỳ thi thanh Triều Tiên. Viện thông báo rằng tổng số học viên của 969 của mình trong năm 2009, 39,11 phần trăm, hay 379 của 969 huấn luyện để trở thành luật sư, thẩm phán và công tố viên là phụ nữ. Viện chỉ ra rằng số lượng phụ nữ học viên là bốn lần lớn hơn 92 phụ nữ đã được trong các chương trình đào tạo tư pháp năm 1999, khi chỉ có 13,3 phần trăm học viên là phụ nữ.

댓글 없음:

댓글 쓰기