2010년 7월 22일 목요일

East of Eden
Trong bộ phim của of Eden> diễn viên Yeon Jeong-hun và Song Seung Hun đã trở về hăm hở dự đoán đến màn hình TV của Hàn Quốc, sau khi vắng mặt của họ cho các dịch vụ quân sự. Đàn ông và phụ nữ ở mọi lứa tuổi rất thích bộ phim này, trong đó có giá trị sản xuất chất lượng cao và được quay một phần ở nước ngoài. Nó cũng được đặt trong một sòng bạc, trong đó cung cấp rất nhiều hành động và một cốt truyện ly kỳ. Một diễn viên mạnh mẽ của các diễn viên tài năng đã giúp làm cho bộ phim này là một hit lớn ở Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기