2010년 7월 15일 목요일

Văn chương
Tìm hiểu thêm về các trái tim và linh hồn của Hàn Quốc phản ánh trong tiểu thuyết và thơ của nó. Là một đất nước có lịch sử hàng ngàn năm tuổi, kết hợp với một sự chuyển biến mạnh mẽ từ vải vụn để giàu có trong thế kỷ 20, Hàn Quốc đã có rất nhiều câu chuyện để kể. văn học Hàn Quốc là chủ yếu chia thành văn học cổ điển, viết bằng chữ Hán (chữ Trung Quốc thích nghi với việc sử dụng tiếng Hàn Quốc) và văn học hiện đại được viết bằng Hangeul.

Phần này cũng giới thiệu những bài hát ballad dân gian như thơ, như hyangga (thơ 8-10 dòng), Goryeo Gayo (bài hát của triều đại Cao Ly), sijo (ba dòng thơ) và gasa (long câu thơ). Ngoài ra, có được sự mới nhất về những loại sách được dịch sang tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Ả Rập và các ngôn ngữ khác, như là một phần của những nỗ lực để thúc đẩy văn học Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기