2010년 7월 15일 목요일

Vấn đề pháp lýVới số lượng ngày càng tăng của các cô dâu nước ngoài, lao động nhập cư và người nước ngoài khác, số lượng người nước ngoài đã vượt quá ngưỡng một triệu. Đối với họ, phần này cung cấp thông tin thiết thực liên quan đến một loạt các vấn đề pháp lý. Như người nước ngoài, bạn nên biết về vấn đề thị thực và đăng ký người nước ngoài vì những vấn đề này trực tiếp liên quan nhất với bạn.

Trong phần này, bạn có thể tìm hiểu về các ins and outs của người nhập cư tại Hàn Quốc cho dù bạn đến đây để kinh doanh, niềm vui, gia đình hoặc vì lý do cá nhân.

Đối với lao động nhập cư - những người tạo nên bảy trong số 10 người nước ngoài ở đây - phần này giao dịch với các vấn đề mà họ muốn biết bao gồm cả bảo hiểm y tế, và các vấn đề lao động. Ngoài ra, cuộc hôn nhân interracial đang ở trên một tăng nhanh, chiếm khoảng 11 phần trăm của tổng số cuộc hôn nhân trong năm 2007, do đó, thông tin về hôn nhân quốc tế cũng được bao gồm.

댓글 없음:

댓글 쓰기