2010년 7월 22일 목요일

Vận động hành lang

Vận động hành lang được quay tại Mỹ, Kyrgyzstan, và các khu vực khác cho khoảng ba tháng, và sau đó quay phim được hoàn thành tại Hàn Quốc. chi phí sản xuất của nó đạt đến một whopping ₩ 12000000000. cast bao gồm rất phổ biến Song Il-guk và Jang Jin-yeong.Các nhà văn của bộ phim là Choi Wan-gyu, người đã viết bộ phim truyền hình nổi tiếng như All In, Jumong, Heojun, và Love Story tại Harvard. Họ thậm chí còn tuyên bố bộ phim truyền hình "giấc mơ đội" trong năm 2007. Nhiều người đã kỳ vọng rất lớn và được đặc biệt là tò mò về bộ phim này bởi vì nó xử lý với cuộc sống và công việc của một vận động hành lang, mà là không quen thuộc với nhiều người. Vận động hành lang là incredible để xem cuộc đối đầu với thực tế của nó và những cảnh tráng lệ bên mà làm cho nó có vẻ giống như một bộ phim hơn là một chương trình truyền hình.

댓글 없음:

댓글 쓰기