2010년 7월 26일 월요일

- Welcome To Dongmakgol

- Welcome To Dongmakgol
- Thể loại : phim hài
- Giám đốc : Park Gwang Hyeon
- Diễn viên : Jeong Jae-Yeon, Hà Sin-Gyun, Kang Hye-Jeong
- Chứng nhận : 12 và lên
- Ngày sản xuất : năm 2005
- Thời gian chạy : 133minutes


Synopsis

Trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, chiến sĩ từ Mỹ, Bắc và Nam Triều Tiên đến một ngôi làng yên bình, Dongmakgol. Lúc đầu, họ đối đầu với nhau nhưng ngay sau đó, họ bắt đầu kết hợp với dân làng. Tuy nhiên, sớm hay muộn họ phải đối mặt với những gì họ đến đây để và thực hiện các nhiệm vụ của mình.


Hình ảnh

댓글 없음:

댓글 쓰기