2010년 7월 22일 목요일

Witch Yu-hui

Jeon Gi-hát, những người thường được thừa nhận cho bộ phim truyền hình duy nhất của ông bao gồm "vui vẻ Girl Chunhyang" và "My Girl", bắt đầu ngồi của đạo diễn cho "" Yu-hui Witch. "Witch Yu-hui" thu hút người xem bởi vì nó đánh dấu Han Ga-in trở lại của truyền hình. Nó cung cấp giải trí tuyệt vời cho các khán giả nữ là bộ phim có diễn viên của người đàn ông đẹp trai, bao gồm cả Jae Hui, Dennis O'Neil và Kim Jeong-hun. Bài diễn văn độc đáo và phong cách thời trang của Han Ga-in và, hài hước và diễn xuất tự nhiên tim đường di chuyển của Jae Hui nằm trong số các lý do tại sao những người yêu thích bộ phim xem xét bộ phim của ông được rất độc đáo.

댓글 없음:

댓글 쓰기