2010년 7월 22일 목요일

Worlds Within

Worlds Within (The World That They Live In)
"Worlds Within" được sản xuất bởi một đội ngũ giấc mơ Hàn Quốc phim. Một trong những tác giả bộ phim của Hàn Quốc tốt nhất, Noh Hee-kyung, hợp tác với đạo diễn Pyo Min-soo và hai của các ngôi sao yêu thích của Hàn Quốc, Song Hye Kyo và Hyun Bin, để sản xuất một loạt phim truyền hình hạng nhất. Đó là câu chuyện của một nhóm sản xuất phim truyền hình và cuộc sống hàng ngày của họ và mối quan hệ, và câu chuyện mở ra một cách understated chạm vào trái tim được nêu ra. Bộ phim tập trung vào câu chuyện tình yêu đẹp giữa Junyoung và Jio (do Song Hye Kyo và Hyun-Bin), và cảm xúc của họ thực tế, chưa mạnh tấn công một dây nhau với nhiều người xem.

댓글 없음:

댓글 쓰기