2010년 7월 22일 목요일

Yeoreum Hyanggi (Summer Scent)

Yeoreum Hyanggi (Summer Scent)
'Summer Scent,' được phát sóng vào năm 2003, là công việc sản xuất thứ ba Yun Seok-Ho, dựa trên bốn mùa. Sau sự phổ biến to lớn của loạt phim truyền hình trước đây của ông 'Trái tim mùa thu' trong năm 2000 và 'Winter Sonata' vào năm 2001, "Summer Scent" có mùa hè như bối cảnh của nó. Cũng như trong "Trái tim mùa thu" và "Winter Sonata", bộ phim truyền hình này sử dụng các cảnh quan tuyệt đẹp của Hàn Quốc như là một biểu tượng quan trọng. Ngoài ra, ngôi sao hàng đầu trong đó có Song Seung-Heon và Sohn Ye-Jin đóng vai trò hàng đầu, mà elicited đáng kể nào quan tâm ngay cả trước khi bộ phim phát sóng.

댓글 없음:

댓글 쓰기