2010년 7월 15일 목요일

Yongsan Electronics

Yongsan Electronics là một khu vực thị trường bán lẻ tại Seoul, Hàn Quốc, bao gồm hơn 5.000 nhà ở tòa nhà 20 cửa hàng bán thiết bị, âm thanh nổi, máy tính và thiết bị ngoại vi, thiết bị văn phòng, điện thoại, thiết bị chiếu sáng, trò chơi điện tử và phần mềm, video và đĩa CD. Một loạt các linh kiện điện tử để xây dựng máy tính và các mặt hàng khác cũng có thể được tìm thấy. các sản phẩm Hàn Quốc nói chung chi phí sản xuất 20% ít hơn trong vị trí này hơn so với các cửa hàng bán lẻ khác, trong khi mặt hàng nhập khẩu có thể được càng nhiều càng rẻ hơn 50%.
thị trường có một loạt các cửa hàng, mỗi thủ tục điều hành khác nhau. Một số cửa hàng hoạt động truyền thống như cửa hàng bán lẻ, định giá, tên thương hiệu, và bảo đảm. các cửa hàng khác chấp nhận, hoặc thậm chí mong đợi, khách hàng mặc cả và có thể không có bất kỳ đăng giá cho các hạng mục.

댓글 없음:

댓글 쓰기