2010년 7월 11일 일요일

Yut


Yut (đôi khi Latinh như nyout hoặc yoot) là một trò chơi truyền thống đóng tàu tại Hàn Quốc, đặc biệt là trong năm mới của Hàn Quốc. Các trò chơi cũng được gọi là cheok-sa hay sa-hee. Các nori hậu tố có nghĩa là "trò chơi".
Mặc dù nguồn gốc của nó là không rõ ràng, một số nghiên cứu cho thấy yut được chơi ngay từ Tam Quốc (57 TCN - 668 CE), trích dẫn các Yulan Thái Bình, trong đó nói rằng người dân Baekje đã chơi một trò chơi tương tự như bảng Chupu, mà được tin là tương tự như Pachisi, một trò chơi hội đồng quản trị có nguồn gốc ở Ấn Độ.
Có một lời giải thích cho các trò chơi dân gian, mô tả một cược của một số dân làng để nâng cao năm loại khác nhau của vật nuôi: lợn, chó, cừu, bò và ngựa. Mỗi phòng trong số dân làng sẽ tăng chỉ có một loại.
Ban và các trò chơi được biết là đã được sử dụng trong bói toán, đặc biệt ở các vùng núi và các làng nông nghiệp nhỏ, nhưng điều này không còn được thực hành.

댓글 없음:

댓글 쓰기