2010년 8월 10일 화요일

Andong Soju (안동 소주)

Andong Soju (안동 소주)Andong Soju (안동소주)
Andong Soju là rượu chưng cất truyền thống, người sản xuất đã được tiến hành cho các thế hệ của một gia đình lưu ý trong khu vực Andong. Năm 1987, nó đã được chỉ định là tài sản văn hóa phi vật thể không có. 12 của tỉnh Gyeongsangbuk-do. Các thức uống, mà đã được phổ biến kể từ khi triều đại Goryeo (918 ~ 1392), thường được phục vụ cho khách và được sử dụng cho mục đích y tế. Quá trình sản xuất bắt đầu với năm hấp ngũ cốc, bao gồm cả gạo và lúa mạch, mà nuruk, văn hóa starter, được thêm vào. Sau đó, hỗn hợp được để lại để lên men trong một tuần, và sau đó nó được chuyển giao cho cauldron một và chưng cất trong một ngày, sau đó nó trở thành soju đã hoàn thành. Các nồng độ cồn khá cao 45%. Từ lâu, Andong soju đã được sử dụng để điều trị một số bệnh, chẳng hạn như đau bụng và vết cắn của côn trùng độc.

댓글 없음:

댓글 쓰기