2010년 8월 10일 화요일

붕어빵 / 국화빵 / 계란빵 (Bungeo-ppang / Gukhwa-ppang / Gyeran ppang-)

붕어빵 / 국화빵 / 계란빵
(Bungeo-ppang / Gukhwa-ppang / Gyeran ppang-)
Bungeo-ppang được tên của nó từ hình dạng giống như cá của mình.Snack ngọt này là đúc trong hình dạng của một cá chép, được gọi là bungeo tại Hàn Quốc. Một vỏ bột như bánh được làm đầy với đậu đỏ dán và sau đó nướng; nó đặc biệt rất thích trong mùa đông. Gukhwa-ppang có hình dáng như một bông hoa và hơi nhỏ hơn so với ppang nếm tương tự-bungeo. Gyeran-ppang cũng được làm bằng một lớp vỏ bột như bánh, nhưng điều này là đầy với một quả trứng thay vì điền đậu đỏ.

Hương vị: ngọt
Giá: 500 - 1.000 ₩ mỗi mảnh

댓글 없음:

댓글 쓰기