2010년 8월 10일 화요일

Chamsari Takju (참살 이 탁주)

Chamsari Takju (참살 이 탁주)Chamsari Takju (참살이탁주)
Chamsari Takju là một thương hiệu của makgeolli với một nội dung rượu 6%. Nó được làm từ thân thiện môi trường, gạo thuốc trừ sâu-Việt, được phát triển bởi một tổng thể của pha rượu và Hankyong Đại học Quốc gia. Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện vào giảm thiểu các thành phần mà hangovers gây ra, trong khi các chất dinh dưỡng như vitamin B1 và B2 đã được bảo tồn. Do đó, nó được cho là tốt cho da. Chamsari Takju được chỉ là thức uống chính thức cho Hội thảo quốc tế về Ẩm thực Hàn Quốc vào thế giới, được tổ chức tại khách sạn Lotte ở tháng 4 năm 2009.


Giá: Siêu thị 1.500 ~ 2.500 ₩, taverns / thanh 3.000 ~ 6.000 ₩
Nơi để mua nó: Hyundai Department Store, Hanaro Mart, và truyền thống taverns
Chamsari Trang web chính thức: www.chamsary.co.kr (Hàn Quốc)

댓글 없음:

댓글 쓰기