2010년 8월 10일 화요일

닭꼬치 (Dak-kkochi)

닭꼬치 (Dak-kkochi)
miếng nhỏ thịt gà được nướng xiên, tráng trong nước sốt cay, và sau đó nướng.

Hương vị:
Giá: 1.500 - 2.000 ₩ mỗi xiên

댓글 없음:

댓글 쓰기