2010년 8월 10일 화요일

Dongwha Duty Free

Donghwa miễn thuế là nhiệm vụ đầu tiên của Hàn Quốc lưu trữ miễn phí. Nó nằm ngay ở trung tâm của Seoul trong vùng Gwanghwamun và đặc biệt tiện lợi khi nó được kết nối trực tiếp đến sân bay bằng xe buýt.
Donghwa Duty Free Shop có đội ngũ mua riêng của mình mà chỉ chọn những thương hiệu tốt nhất từ khắp nơi trên thế giới. Bạn có thể mua sắm thoải mái cho nước hoa mới nhất, mỹ phẩm, phụ kiện, hàng da, và các thương hiệu nổi tiếng thiết kế tất cả trong một nơi. Cũng như quốc tế thương hiệu sản phẩm đặc sản đó cổ phiếu Hàn Quốc và folkcrafts.

댓글 없음:

댓글 쓰기