2010년 8월 9일 월요일

Dự trữ thiên nhiên Núi Hallasan

Mount Hallasan Natural Reserve


Tại 1.950 mét, Mt. Hallasan là ngọn núi cao nhất tại Hàn Quốc với dốc nhẹ nhàng hình thành bởi kiếp trôi qua, các hoạt động núi lửa. Các hội nghị thượng đỉnh khu vực, tuy nhiên, là dốc vì nó được hình thành của một dinh thự thô diện nham dốc. Một loạt các động vật và thực vật sống trong khu bảo tồn thiên nhiên cùng với nhiều loài nguy cấp.Bởi vì các cảnh quan độc đáo và huyền bí được tạo ra bởi xung quanh nón 360 than và giá trị vượt trội nghiên cứu của mình, chính phủ Hàn Quốc được đặt tên là núi như là một công viên quốc gia vào năm 1970, và nó đã được bảo vệ từ bao giờ.

댓글 없음:

댓글 쓰기