2010년 8월 10일 화요일

Duty Free Shop

Các Duty Free Shop phần của Hàn Quốc Sân bay Incheon Internaional bao gồm một khu vực rộng lớn. Nó được chia cho các sản phẩm và mỗi cửa hàng có một chủ đề khác nhau để đảm bảo dễ dàng, mua sắm hiệu quả.

Duty free shop

Miễn thuế chứng khoán Hàn Quốc nổi tiếng sản phẩm điện tử, cashmere mặc, sân golf như vải len vuông mặc váy, rượu, hàng da, sôcôla và nhiều hơn nữa. Ở đây du khách có thể tìm thấy những món quà lưu niệm đẹp nhất Hàn Quốc, và các loại thực phẩm truyền thống như kim chi, rong biển và sâm (ginseng).
Du khách đang ép cho thời gian có thể đầu đến góc nhanh của mua sắm ", trong đó cổ phiếu một sự lựa chọn của các món quà như sâm (ginseng) và sôcôla.
. Duty Free Hàn Quốc cũng có cửa hàng cửa hàng mà cung cấp giảm giá lớn hơn.

댓글 없음:

댓글 쓰기