2010년 8월 30일 월요일

✔ G20 Đại sứ và đại diện Star Hàn Quốc Han Hyo-joo, cô là ai?✔ G20 Đại sứ và đại diện Star Hàn Quốc Han Hyo-joo, cô là ai?


Để được tổ chức ngày 11 Tháng 11 năm 2010 hội nghị thượng đỉnh G20 ở Seoul để cung cấp cho Đại sứ Han là PR bộ phim ra mắt trong năm 2005 không nghỉ beseuteukeopeulsang 2009 SBS Drama Awards, giải thưởng 10 sao.

Vì vậy, trong năm 2010, cô là người nổi tiếng ngày càng tăng lên ngôi là bộ phim hiện đang được phát sóng MBC 'bình minh' và CF để xây dựng một hình ảnh thông qua công ty tin tưởng và nhà quảng cáo cơ quan quảng cáo. Tôi nhận được tất cả mọi thứ từ sự tự tin của người tiêu dùng, cũng như 28 Tháng Bảy 2010 hội nghị thượng đỉnh G20 ở Seoul, được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí.


댓글 없음:

댓글 쓰기