2010년 8월 30일 월요일

✔ G20 COEX Địa điểm văn hóa không gian: bạn có thể làm những điều trong COEX?

✔ G20 COEX Địa điểm văn hóa không gian: bạn có thể làm những điều trong COEX?1. Meokgeol 2: 4.000 ㎡ quy mô phù hợp với các cửa hàng lớn và các tòa án thực phẩm là các tiện nghi

2. Flow có thể được quan sát thấy giữa sự xuất hiện của mòn Aquarium Museum

3. Của nhà hát lớn nhất của quốc gia. Huy động số 1 thế giới khán giả.

4. Cho thấy sự vượt trội của kimchi Kimchi Museum

5. Khác nhau, từ 200 đến 10.000 và số lượng lớn các sách, cơ sở dữ liệu, đọc, hít thở không gian, với khách hàng để cung cấp các dịch vụ tốt nhất và hiệu sách

6. Mua sắm cho một đề nghị hợp lý nhằm vào những người trẻ tuổi tại COEX Mall Square, một nhiều thời trang lớn.

댓글 없음:

댓글 쓰기