2010년 8월 30일 월요일

✔ G20 hội nghị thượng đỉnh tại Seoul Hàn Quốc có nguồn gốc của sự thành công của dòng chính thống của các lễ hội: makgeolli

✔ G20 hội nghị thượng đỉnh tại Seoul Hàn Quốc có nguồn gốc của sự thành công của dòng chính thống của các lễ hội: makgeollirượu gạo truyền thống của Hàn Quốc, được biết đến chủ yếu cho hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul đang đẩy mạnh các thức uống chính thức của hầu hết tháng 6 Ngày 12-13 vô thần tại nguồn gốc của sự thành công của hội nghị thượng đỉnh G20 đã được đặc trưng trong Lễ hội Ẩm thực Hàn Quốc.


Các lễ hội rượu gạo với một loạt các nhà sản xuất lương thực trong nước của các sản phẩm nước giải khát đã được giới thiệu trong thời gian sản xuất của công dân và người nước ngoài rượu gạo, rượu gạo, lịch sử, vv có thể truy cập vô số thông tin về các cơ hội đã được cung cấp.

댓글 없음:

댓글 쓰기