2010년 8월 30일 월요일

✔ G20 hội nghị thượng đỉnh về an ninh và phòng thủ của Seoul

✔ G20 hội nghị thượng đỉnh về an ninh và phòng thủ của Seoul
Để được tổ chức ngày 11 Tháng 11 năm 2010 hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul. Hàn Quốc và các nước tham gia chống khủng bố cho sự an toàn của quản lý dân sự và quân sự và hoàn toàn và tỏ lòng kính trọng đến an toàn Công ty có trách nhiệm an ninh.


* Các công ty an ninh tư nhân - quản lý và quân sự chung và nhiệm vụ an ninh trôi qua

* Tube (gyeonghocheo) - kèm theo một địa điểm của đất nước của tôi và cung cấp bảo mật chống lại các phi vụ khủng bố

* Group - chống khủng bố triển khai nhiệm vụ chống lại quân, và bảo vệ bên ngoài

* Cảnh sát - là dễ bị tấn công vào các cơ sở giao thông công cộng và những nơi có liên quan đến cuộc họp đã được triển khai xung quanh chặn một cuộc biểu tình phản đối lớn bất hợp pháp và bạo lực

댓글 없음:

댓글 쓰기