2010년 8월 30일 월요일

✔ G20 địa điểm xung quanh vị trí và tiện nghi của COEX

✔ G20 địa điểm xung quanh vị trí và tiện nghi của COEX


Tháng Mười Một sắp tới tại G20 (G20), Seoul COEX tại địa điểm được chọn, 159 Samsung-dong Gangnam-gu Seoul Samsung COEX tại trạm được kết nối với hai trạm. Xung quanh tòa nhà chính và phụ lục, và bao gồm sòng bạc nước ngoài, khách sạn và cửa hàng bách hóa và các phương tiện khác có. InterContinental Grand Seoul và COEX tại khách sạn sang trọng ở gần đó như hội nghị quốc tế tổ chức tại Hyatt của một nơi tập trung được coi là phù hợp.

댓글 없음:

댓글 쓰기