2010년 8월 10일 화요일

Galleria Department Store

Galleria Department Store


The Galleria Department Store nổi tiếng với các hàng hóa thương hiệu sang trọng của nó. chính cửa hàng của hãng đặt tại Apgujeong-dong và nó có chi nhánh tại Suwon, Cheonan, và các khu vực khác. The Galleria Department Store chắc chắn cuộc sống lên đến hình ảnh sang trọng, vì nó chủ yếu là bán thương hiệu nổi tiếng nhập khẩu hàng hoá, tên, tên thương hiệu cao cấp Hàn Quốc. Hơn nữa, các cửa hàng bách hóa, nơi thu hút số lượng lớn các khách hàng hàng ngày, thường là đầu tiên giới thiệu các xu hướng mới cho Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기