2010년 8월 10일 화요일

김밥 (Gimbap)

김밥 (Gimbap)
Cơm hơi khô với dầu mè, muối, và hạt mè. Sau đó, nó được đặt trên một tờ Laver khô.
Strips của củ cải ngâm dấm ham,, dày dạn
rau bina, trứng và sau đó được đặt gần nhau về gạo;
đó là sau đó cuộn lại với nhau một cách cẩn thận cho đến khi cuộn là hình đồng đều. Những người bán hàng rong thường bán một mini-roll.

Hương vị:
Giá: 1.500 - 4.000 ₩ cuộn

댓글 없음:

댓글 쓰기