2010년 8월 10일 화요일

Gwasilju (과실주)

Gwasilju (과실주)
Gwasilju (과실주)
Gwasilju là một thuật ngữ chung chung Hàn Quốc cho rượu trái cây trên. Để sản xuất gwasilju chất lượng, trái cây, là thành phần chính, nên được tươi và có một tartness khác biệt. các gia đình Hàn Quốc thường thường làm cho sản xuất trong gwasilju bằng cách trộn một số loại trái cây với soju. Quán bar, cửa hàng tạp hóa, và cửa hàng tiện lợi cũng thực hiện một loạt các gwasilju như Seoljungmae (설중매), Maechwisun (매취순), Maehwasu (매화수), và Sansachun (산사춘), được làm từ mận xanh hoặc hoa quả cornel. Đây là những hơi đắt hơn soju, mà là vì mùi thơm của họ, hương vị trái cây và hương vị nhẹ nhàng hơn so với hầu hết rượu, gwasiljus được phổ biến ở phụ nữ.

댓글 없음:

댓글 쓰기