2010년 8월 10일 화요일

Gyeongju Gyodong Beopju (경주 교동 법주)

Gyeongju Gyodong Beopju (경주 교동 법주)Gyeongju Gyo-dong Beopju (경주 교동법주)
Gyeongju Gyodong Beopju rượu đã được ủ cho nhiều thế hệ sống gia đình của Choi ở Gyodong, Gyeongju. Rượu này đã được 300 năm tuổi, được coi là tài sản văn hóa phi vật thể quan trọng không. 86-3 năm 1986. Các rượu là gạo nếp ủ bằng cách sử dụng và không có bất kỳ hóa chất được thêm vào. nồng độ cồn của nó là khoảng 17% và sản phẩm cuối cùng là một rượu minh bạch rõ ràng đó là màu vàng trong màu sắc.
Cũng giống như nhiều loại hạt trên của rượu, vị ngọt duy nhất của Beopju lây lan fragrantly bên trong miệng của bạn. Đặc điểm chính trong quá trình sản xuất bia của Beopju là sau khi làm cho rượu cơ bản, đó là sau đó đưa qua một quá trình lên men thứ hai. Do đó, nó mất khoảng một trăm ngày để brew, và chai mà có sẵn để bán có được trưởng thành nói chung trong hơn một năm.

댓글 없음:

댓글 쓰기