2010년 8월 10일 화요일

해물탕 Haemultang (Hải sản hầm)

해물탕 Haemultang (Hải sản hầm)
Thành phần: Cua, sò, tôm, cá, củ cải, ớt đỏ dán, bột ớt đỏ, xanh lá cây hành, tỏi

Spiciness:
Mô tả: hải sản khác nhau được đun sôi trước khi thêm dán hạt tiêu đỏ và bột ớt đỏ. nước dùng là cả hai làm mới và rất cay.


댓글 없음:

댓글 쓰기