2010년 8월 18일 수요일

Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul sẽ diễn ra Ngày 11-Ngày 12 Tháng 11

G20 summit in Seoul to take place November 11-12 Hàn Quốc là để chơi host cho hội nghị thượng đỉnh G20 thứ năm ngày 11 tháng 11 và 12, Ban chuẩn bị nói thứ sáu.

Ngày này được chọn để cho phép các đại biểu đi du lịch sang châu Á-Thái Bình Dương hợp tác kinh tế (APEC) diễn đàn tại Nhật Bản vào ngày 13 tháng 11 và 14, DPA báo cáo.

Quyết định đánh dấu sự bắt đầu "của một chuyến đi chính thức đối với hội nghị thượng đỉnh G20," một phát ngôn viên của ủy ban ở Seoul.

Hội nghị thượng đỉnh G20 sau đây được lập biểu cho tháng sáu tại Canada.

Theo chủ tịch mới của nhóm của thế giới của 20 nền kinh tế quan trọng nhất, Seoul được xác định là ổ đĩa cải cách thị trường tài chính, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak cho biết tại Davos, Thụy Sĩ, vào tháng Giêng.

Các đề xuất cho cải cách như vậy sẽ được đặt trên bàn để xem xét trong chạy lên đến tháng mười một hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô của Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기