2010년 8월 10일 화요일

Jinro Maehwasu (진로 매화수)

Jinro Maehwasu (진로 매화수)Jinro Maehwasu (진로 매화수)
Jinro Maehwasu được thực hiện bằng cách sử dụng tinh khiết mận xanh trích, ướp lạnh và sau đó được lọc trong khoảng một tháng, cho nó một hương vị, tinh tế nhẹ. Màu xanh lá cây mận có chứa nhiều axit hữu cơ và các vitamin tốt cho da, vì vậy Maehwasu là phổ biến ở phụ nữ.

댓글 없음:

댓글 쓰기