2010년 8월 10일 화요일

죽 Juk (Cháo ăn)

죽 Juk (Cháo ăn)
Thành phần: hạt khác nhau

Spiciness:
Mô tả: nước (6 hoặc 7 lần số tiền của hạt) được đổ trên hạt và đun sôi trong một thời gian dài. Có nhiều biến thể của Juk như Juk nut thông, Juk mè, Juk táo tàu, Juk đậu đỏ, Juk thịt bò, bí ngô Juk, và bào ngư Juk.

댓글 없음:

댓글 쓰기