2010년 8월 10일 화요일

Juksang (Cháo bảng)

Juksang (Cháo bảng)
Bởi vì Cháo (Juk) là một thức ăn lỏng, bên món mặn hoặc cay hương vị và tiến khó khăn không phục vụ được tốt hơn với nó. Juk (cháo trắng, cháo bào ngư, cháo mè, thông-nut Cháo), mieum (a Cháo gạo mỏng), ungee (a Cháo mỏng của tinh bột), và các món ăn khác như tẩy hoặc ngâm nước muối hầm hầm rõ ràng, nabak Kimchi ( kimchi chảy nước), sấy khô các món ăn (cá khô ướp muối, sấy khô lát thịt), xì dầu, muối, mật ong (hoặc đường) được phục vụ. Một bát thêm trên bàn được sử dụng để lấy phần nhỏ của Cháo.
Juksang (gruel table) arrangement

댓글 없음:

댓글 쓰기