2010년 8월 10일 화요일

김치 찌개 Kimchi jjigae (Kimchi món hầm)

김치 찌개 Kimchi jjigae (Kimchi món hầm)
Thành phần: Kimchi, thịt lợn, dầu mè, hành lá, tỏi

Spiciness:
Mô tả: Đầu tiên là thịt heo vàng ở dưới cùng của nồi trước khi cho nước và kimchi được thêm vào. Nếu kim chi chua được sử dụng, nó làm cho một món hầm nếm tốt hơn.

댓글 없음:

댓글 쓰기