2010년 8월 10일 화요일

Lotte Department Store

Lotte Department Store
Lotte Department Store mở cửa hàng đầu tiên tại Jung-gu, Seoul, vào năm 1979, và kể từ đó nó đã mở rộng thành chuỗi cửa hàng bách hóa lớn nhất. Lotte Sở Cửa hàng được đặt ở khắp mọi nơi trên khắp Hàn Quốc, bao gồm cả Seoul, Gyeonggi, Busan, Daegu, Gwangju, và Jeonju, và giao thông thuận lợi có sẵn cho tất cả các địa điểm của nó.
Lotte Sở Cửa hàng cung cấp nhiều lựa chọn hàng hoá còn hàng tất cả mọi thứ từ các thương hiệu cao cấp-nhập khẩu để cần thiết sống.Hơn nữa, các bộ phận cũng bao gồm các cửa hàng miễn thuế, tòa án thực phẩm, và các phương tiện khác nhau mà làm cho họ rất phổ biến với người Triều Tiên cũng như du khách.

댓글 없음:

댓글 쓰기