2010년 8월 10일 화요일

Lotte Seoljungmae (롯데 설중매)

Lotte Seoljungmae (롯데 설중매)Lotte Seoljungmae (롯데 설중매)
Lotte Seoljungmae chứa mận thực. Sử dụng bàn tay chất lượng cao nhất chọn trái cây, Seoljungmae có hương vị nhẹ và sở thích giống như mận xanh. Pure màu xanh lá cây mận chiết xuất chất lỏng ở nhiệt độ thấp, giúp duy trì sự tươi mát của trái cây, là chill-lọc tại trừ đi 8 độ cho hơn 10 ngày để đảm bảo hương vị nhẹ và mùi thơm mạnh.

댓글 없음:

댓글 쓰기