2010년 8월 10일 화요일

Munbaeju (문배주)

Munbaeju (문배주)Munbaeju (문배주)
Một truyền thống địa phương đặc sản của tỉnh Pyeongan-do (hiện nay ở Bắc Triều Tiên), Munbaeju được chỉ văn hóa phi vật thể quan trọng không có tài sản. 86 năm 1986. rượu này cũng được sử dụng khi chúc rượu được đưa ra tại Hàn Quốc Hội nghị thượng đỉnh Nam-Bắc đã tổ chức Hội nghị vào năm 2000. Các thành phần chính của rượu chưng cất được làm từ lúa mì, kê vỏ, và kê châu Phi. Rượu này màu nâu ánh vàng có mùi thơm quả lê (nó được tên của nó từ munbae, mà là một loại cây quả lê). Mặc dù nồng độ cồn cao (40%), nó đi xuống khá dễ dàng so với sojus khác.

댓글 없음:

댓글 쓰기