2010년 8월 10일 화요일

냉면 Naengmyeon (Kiều mạch mì trong một canh lạnh))

냉면 Naengmyeon (Kiều mạch mì trong một canh lạnh))
Thành phần: Mì làm bằng kiều mạch hoặc tinh bột, nước luộc thịt bò, thịt bò lát mỏng, dưa chuột thái sợi, lê thái sợi, luộc trứng

Spiciness:
Mô tả: Mì phục vụ trong nước luộc thịt bò súp lạnh-là làm mới. Ngoài ra còn có bibim naengmyeon, mà không có canh nhưng được pha trộn với hạt tiêu đỏ dán thay thế.

댓글 없음:

댓글 쓰기