2010년 8월 30일 월요일

✔ nhận được sự ca ngợi từ nước ngoài của Hàn Quốc bảo mật của bộ trưởng tài chính G20

✔ nhận được sự ca ngợi từ nước ngoài của Hàn Quốc bảo mật của bộ trưởng tài chính G20
Cơ quan Cảnh sát Metropolitan Busan từ ba ngày giữa tháng sáu 3, tổ chức tại Busan, bộ trưởng tài chính G20 và các thống đốc ngân hàng trung ương họp các chi phí của các gọn gàng và thực hiện nhiệm vụ an ninh và đoàn đại biểu nước ngoài và chamgadan nhận được rave để xem lại từ báo chí.

Tổ chức tại Seoul vào tháng 20 sau một nước lớn (G20) Hội nghị thượng đỉnh của ngân sách ngành an ninh, chi phí chỉ khoảng $ 270.000.000.000, và kích cảnh sát giao thông và đội SWAT và sĩ quan cảnh sát trong suốt năm triệu người có nghĩa vụ phải được sử dụng.

댓글 없음:

댓글 쓰기