2010년 8월 10일 화요일

삼계탕 Samgyetang (Chicken soup Sâm)

삼계탕 Samgyetang (Chicken soup Sâm)
Thành phần: Young gà, ngọt gạo, nhân sâm, tỏi, hạt dẻ, táo tàu

Spiciness:
Mô tả: Một con gà được làm sạch trẻ ra sau đó nhồi với các thành phần khác nhau trước khi được đun sôi để vẽ ra một nước dùng ngon.


댓글 없음:

댓글 쓰기